KOBİ ÜRÜNLERİ FİYAT LİSTESİ
 
1 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

Genel Açıklamalar;                  
1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri LOGO tarafından tavsiye edilen 
son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.              
2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.        
3. Yazılım ürünün amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için uygulama danışmanlığı  
hizmeti ile birlikte kurulması gereklidir.              
4. Lisetede yer alan eğitim ücretleri, müşteri yerinde ve bir kişi için geçerlidir. Eğitimler sadece ürün   
kullanımı ile ilgilidir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca değerlendirilir.    
5. Eğitim hizmetini yalnızca yetkili LOGO İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Sertifikasız kişi
ve kuruluşların vereceği eğitim ve destek hizmetlerine dair LOGO, kesinlikle hiçbir güvence vermez.  
6. Listelerde bulunan fiyatlar, ana paket fiyatları haricinde, LEM sözleşmesi olup olma durumuna   
göre farklılaşmaktadır.                
7. LEM avantajlı fiyatlar üzerinden yapılacak ürün alımlarında ürünün kurulum tarihi göz önünde bulundurulmalıdır.
LEM avantajlı fiyatlardan alınan yeni ürünlerin kurulumu sırasında kullanılan ürünün LEM süresi dolmuş ise
kurulum gerçekleştirilmeyecektir.              

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

YENİ SATIŞLARDA, ÜRÜN GEÇİŞLERİNDE VE GEÇERLİ LEM    SÖZLEŞMESİ OLAN DURUMLARDA UYGULANIR.                                                                
                                                 GEÇERLİ LEM SÖZLEŞMESİ OLMAYAN DURUMLARDA UYGULANIR                                                                                              
Ürün Açıklaması                    
Fiyat
Fiyat
GO 3 Ana Paket 3.400
3.400
-Kullanıcı Artırımları

 
GO 3  Kullanıcı Artırımı +2
1.700 1.850
GO 3  Kullanıcı Artırımı +5
4.100 4.450
GO 3  Kullanıcı Artırımı +10
6.450 7.050
-LEM    
GO 3 LEM Paketi (Standart) Baz Fiyat(9)
275 --
GO 3 LEM Kullanıcı Başı (Standart) Birim Fiyat(9) 40 --
GO 3 LEM Paketi (Geçmişe Yönelik) Baz Fiyat(9) -- 320
GO 3 LEM Kullanıcı Başı (Geçmişe Yönelik) Birim Fiyat (9)
-- 45
GO 3 Geçiş Setleri(11)(12)(13)(14)(15)    
Go Ürünlerinden Geçiş Baz Fiyat 825 --
Go Plus Go Ürünlerinden Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat 70 --
-GO 3 Kullandıkça Öde (Başlangıç ve 1 Yıllık Kullanım)  


GO 3 Ana Paket_K-Ö
1.200 --
GO 3 Kullanıcı Artırımı +2_KÖ
600 --
GO 3 Kullanıcı Artırımı +5_KÖ 1.450 --
GO 3 Kullanıcı Artırımı +10_KÖ 2.250 --
GO 3 GO Ürünlerinden Geçiş Baz Fiyat_KÖ
300 --
GO 3 GO Ürünlerinden Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat_KÖ
25 --
-GO 3 Kullandıkça Öde ( Yıllık Kullanım)


GO 3 Ana Paket_K-Ö 600 --
GO 3 Kullanıcı Artırımı +2_KÖ 300 --
GO 3 Kullanıcı Artırımı +5_KÖ 750 --
GO 3 Kullanıcı Artırımı +10_KÖ 1.150 --
GO 3 GO Ürünlerinden Geçiş Baz Fiyat_KÖ
600 --
-- GO Plus
   
-Kullanıcı Artırımları


Go Plus  Kullanıcı Artırımı +2
1.700
1.850
Go Plus  Kullanıcı Artırımı +5
4.100
4.450
Go Plus  Kullanıcı Artırımı +10
6.450
7.050
- LEM
   
GO Plus LEM Paketi (Standart) Baz Fiyat(1)
275
--
GO Plus LEM Kullanıcı Başı (Standart) Birim Fiyat(1)
40
--
GO Plus LEM Paketi (Geçmişe Yönelik) Baz Fiyat(1)
--
320
GO Plus LEM Kullanıcı Başı (Geçmişe Yönelik) Birim Fiyat(1)
--
45
--GO Plus Kullandıkça Öde (Yıllık Kullanım)


GO Plus Ana Paket _KÖ
600

GO Plus Kullanıcı Artırımı +2_KÖ
300

GO Plus Kullanıcı Artırımı +5_KÖ
750

GO Plus Kullandıkça Öde +10_KÖ
1.150

GO Plus GO Ürünlerinden Geçiş Baz Fiyat _KÖ
600

--GO 3 ve  GO Plus İçin Opsiyonlar


--Logo Perakende


Logo Perkande
1.550
1.700
Barkod Etiket Tasarım ve Basımı (1)
750
800
POS Genius 2/3 Entegrsayon (+1 Mağaza Artırımı)(1)
750
800
POS Genius Kullanıcı Artırımı +1
750
800
-B2B ve B2C Uygulamaları (2)


Firma İçi Data Aktarımı (FDA)
1.150
1250
LogoConnect B2B
1.450
1.600
LogoConnect Banka
430
470
--Otomatik Bildirim Sistemi


Logo Notifier
1.500
1.650
-Opsiyonlar Kullandıkça Öde (Başlangıç ve 1Yıllık Kullanım)


Logo Perakende_KÖ 550 --
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı_KÖ 250 --
POS Genius 2/3 Entergasyon (+1 Mağaza Artırımı)_KÖ 250 --
POS Genius Kullanıcı Artırımı +1_KÖ 250 --
Firma içi Data Aktarımı (FDA)_KÖ 410 --
LogoConnect B2B_KÖ 500 --
LogoConnect Banka_KÖ 150 --
-Opsiyonlar Kullandıkça Öde ( Yıllık Kullanım)

--
Logo Perakende_KÖ 275 --
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı_KÖ 130 --
POS Genius 2/3 Entergasyon (+1 Mağaza Artırımı)_KÖ 130 --
POS Genius Kullanıcı Artırımı +1_KÖ 130 --
Firma içi Data Aktarımı (FDA)_KÖ 200 --
LogoConnect B2B_KÖ 250 --
LogoConnect Banka_KÖ 80 --
-e-Devlet Uygulamaları


-e-Fatura(1)
   
Connect Fatura (1 firma içerir) 3.300 3.600
e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi 13.200 14.400
Connect Fatura Firma Artırımı 650 725
Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı 900 950
e- Fatura Devam Eden Yıllar (LEM Bedeli) 165 --
-e-Defter(2)


Logo e-Defter (İlk Yıl)
2.450 2.700
Logo e-Defter Firma Artırımı
900 1.000
Logo e-Defter Devam Eden Yıllar (Yenileme)(2)
110 --%20
-e-Arşiv(3)


Connect e-Arşiv (1 firma içerir)
1.100 1.200
Connect e-Arşiv Firma Artırımı
250 275
e-Fatura Devam Eden :Yıllar (LEM Bedeli)
75 --
- Yönetim Karar Destek Sistemleri
   
-Navigator Smart
   
Navigator Smart Ana Paket(1)
1.300 1.400
-Kullanıcı Artırımları


Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +2
850 925
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +5 1.350 1.450
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +10 2.150 2.350
- Geçiş Paketleri


Navigator'dan Navigator Smart'a Geçiş Paketi
550 650
-Kullanıcı Artırımları


Navigator'dan Navigator Smart'a Geçiş Paketi Kullanıcı Artırımı +2
525 575
Navigator'dan Navigator Smart'a Geçiş Paketi Kullanıcı Artırımı +5 800 875
Navigator'dan Navigator Smart'a Geçiş Paketi Kullanıcı Artırımı +10 1.400 1.525
-Analitik Bütçe


Analitik Bütçe
800 875
-Navigator Smart Kullandıkça Öde (Başlangıç ve 1 Yıllık Kullanım)  
   
Navigator Smart Ana Paket_KÖ
450 --
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +2_KÖ
300 --
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +5_KÖ 470 --
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +10_KÖ 750 --
Navigator'den Navigator Smart'a Geçiş Paketi_KÖ
200 --
Navigator'den Navigator Smart'a Geçiş Paketi Kullanıcı Artırımı+2_KÖ
175 --
Navigator'den Navigator Smart'a Geçiş Paketi Kullanıcı Artırımı+5_KÖ 275 --
Navigator'den Navigator Smart'a Geçiş Paketi Kullanıcı Artırımı+10_KÖ 500 --
-Navigator Smart Kullandıkça Öde (Yıllık Kullanım)


Navigator Smart Ana Paket_KÖ 230 --
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +2_KÖ 150 --
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +5_KÖ 250 --
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +10_KÖ 375 --
Navigator'den Navigator Smart'a Geçiş Paketi_KÖ 230 --
Navigator'den Navigator Smart'a Geçiş Paketi Kullanıcı Artırımı+2_KÖ 150 --
Navigator'den Navigator Smart'a Geçiş Paketi Kullanıcı Artırımı+5_KÖ 250 --
Navigator'den Navigator Smart'a Geçiş Paketi Kullanıcı Artırımı+10_KÖ 375 --
-Start


Ana Paket(1)(2)
825 --
LEM (3)(4()(5)(6)(7) 


Start LEM (Standart) Baz Fiyat
85 --
Start LEM (Geçmişe Yönelik) Baz Fiyat
-- 100
-Geçiş Paketleri


Start Alınteri Ürünlerinden Geçiş Baz Fiyat
500 --
-Start Kullandıkça Öde (Yıllık Kullanım)


Start_KÖ
150 --
Start Alınteri Ürünlerinden Geçiş Baz Fiyat_KÖ
150 --
-Mali Müşavir Plus


-Ana Paket


Mali Müşavir Plus Ana Paket(1)(2)(3)(9)
1.200 --
LEM(4)(5)(6)(7)(8)


Mali Müşavir Plus LEM (Standart) Baz Fiyat
125 --
Mali Müşavir Kullanıcı Başı (Standart) Birim Fiyat
25 --
Mali Müşavir Plus LEM (Geçmişe Yönelik) Baz Fiyat
-- 160
Mali Müşavir Kullanıcı Başı (Geçmişe Yönelik) Birim Fiyat
-- 30
-Mali Müşavir Plus Kullandıkça Öde (Yıllık Kullanım)


Mali Müşavir Plus Ana Paket_KÖ
200 --
- EK Ürün ve Hizmetler


Start Veritabanı Kullanım Lisansı(1)
650 725
GO 3 Veritabanı Kullanım Lisansı(1)
650
725
Go Plus Veritabanı Kullanım Lisansı(1)
650 725
Mali Müşavir Plus Veritabanı Kullanım Lisansı(1)
650 725
Set Kontrol ve Değişim Hizmeti
275 300
- Eğitim Hizmetleri


GO 3 (20 Saat)
2.000
2.100
GO 3 GO Ürünlerinden Geçiş Baz Fiyat (2 Saat)
200
--
Logo Perakende (4 Saat)
400
440
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı (1 Saat)
100
110
POS Genius 2/3 Entegrasyon (+1 Mağaza Artırımı) ( 2 Saat)
200
220
POS Genius +1 Kullanıcı Artırımı (2 Saat)
200
220
Firma içi Data Aktarımı (FDA) (4 Saat)
400
440
LogoConnect Banka (4 Saat)
400
440
Navigator Smart Ana Paket (4 Saat)
200
240
Analitik Bütçe (4 Saat)
400
440
Start (3 Saat)
210
230
Alınteri Ürünlerinden Geçiş Baz Fiyat (2 Saat)
140
--
Mali Müşavir Plus Ana Paket (16 Saat)
1.520
1.700

 

Açıklamalar:

1. GO 3 ana paketinin standardı 1 kullanıcılıdır.2. GO 3 ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 16 kullanıcıya kadar kullanılabilir.  
3. GO 3 ürünleri Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition veritabanı ile kullanılabilmektedir.Microsoft® SQL Server®
2012 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 10 GB boyutundaki veritabanlarını destekler. 


Microsoft SQL Server 2012 Runtime ve Microsoft SQL Server 2012 Full Use ihtiyaçları için lütfen yetkili LOGO İş Ortakları'na danışınız.
4. GO 3 Ana Paket, Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe,Duran Varlık, 
Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Talep Yönetimi,Çek/Senet, Taksit İslemleri, (Parçalı Tahsilat), Kredi Kartı, 
Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi,Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV),Dövizli Hesap Makinesi, İslem Dövizi, Tablo ve
Pivot Raporlar, Görev Zamanlayıcı, İs Akışı, Yönetici Konsolu ve GO Webmaster özelliklerini içerir.Ana Paket alımlarında 
1 yıllık LEM paketi ücretsiz verilir.
5. Ana Setlere eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üstüste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir.

Örnek: GO 3 ana pakete “+ 2 Kullanıcı” artırımı yüklendiğinde, toplamda 3 kullanıcı elde edilir.Üstüne bir +2 daha yüklenirse 
5 kullanıcı elde edilir. Setler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse ayrıca kullanıcı artırım seti 
almaya gerek yoktur.

6. LEM, geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasa mevzuata tam uyum, hata giderici sürüm (bugfix) ve yeni geliştirilen 
tüm standart özelliklerden ücretsiz oalarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir.


7. LEM paketi 1 yıllık süreyi kapsar. Lem sözleşmesi sonlanan kullanıcılar, LEM'lerini yeniledikleri zaman yeni LEM'leri, bir önceki
Lem'in bitim tarihinden itibaren başlatılacaktır.8. LEM fiyatlarına LOGO yetkili İş Ortakları'nın servis, kurulum ve yükleme hizmet bedelleri dahil değildir. Ürünlerinizi daha etkin
kullanmanızı sağlayacak bakım ve destek hizmetlerinden faydalanmak için LOGO Yetkili İş Ortakları ile bağlantıya geçmeniz 
tavsiye edilir.

fiyattan yenilerler.

9. GO 3 için LEM fiyatları kullanıcı sayısına göre belirlenmektedir.

LEM fiyatı: Baz Fiyat + (Kullanıcı başı birim fiyat x kullanıcı sayısı)

LEM fiyatı: Baz Fiyat + (Kullanıcı başı birin fiyat x kullanıcı sayısı)

Örnek, 1 Kullanıcı GO 3 için LEM fiyat 275+(40x1) =  315 TL + KDV'dir

Ana pakete +5 kullanıcı artırımı eklemiş ile, toplamda 6 kullanıcılı kullanıldığından, 
GO 3 için LEM fiyat: 275 + (40x6) = 515 TL + KDV 'dir


10. LEM sözleşmesini, bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yenilemeyen kullanıcılar Geçmişe Yönelik LEM fiyatları üzerinden yenilerler.
11. Güncel LEM sahibi olan GO Plus kullanıcıları GO 3'e bedelsiz olarak geçiş yapabilirler. Güncel LEM'i olmayan kullanıcılar ise LEM'lerini 
güncelleyerek GO 3' geçiş yapabilirler.12. GO Basic , GO Pro ve Shop Manager'dan GO 3'e geçişler mevcut ana paket, kullanıcı ve varsa ilgili modüllerin (Üretim modülü hariç)
geçmesini içerir.

13. GO Power veya üretim modülü kullanan GO kullanıcıları Tiger Plus veya Tiger Enterprise'a geçmelidir. Eğer, kullanıcı GO 3'e 

geçmek istiyor, üretim modülünü kullanmıyor veya üretim modülü ile ilgili tüm haklarından vazgeçiyor ise feragat yazısı ile birlikte GO'dan
geçiş fiyatı üzerinden GO 3'e geçebilirler.14. GO Muhasebe kullanıcıları GO 3'e geçerken, GO 3 ana paket fiyatının %50'sini öderler.15. Tüm ürünlerden geçişlerde 1 yıllık LEM dahildir.


16. Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, GO 3 kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
_GO Plus


1. GO Plus için LEM fiyatları kullanıcı sayısına göre belirlenmektedir.

LEM fiyatı: Baz Fiyat + (Kullanıcı başı birim fiyat x kullanıcı sayısı)

Örnek, 1 Kullanıcılı Go Plus için LEM fiyatı: 275+(40x1)=315 TL + Kdv'dir.

Ana Pakette +5 kullanıcı artırımı eklenmiş ise, toplamda 6 kullanıcı kullanıldığından,
Go Plus LEM fiyatı: 275+(40 x6)=515 TL + Kdv'dir.2. LEM Sözleşmesini, bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yenilemeyen kullanıcılar Geçmişe Yönelik LEM fiyatları üzerinden yenilerler.
_Opsiyonlar


Tüm opsiyonel modüller GO 3 ve GO Plus Ana Paket'e bağlı olarak çalışır.

1. Logo Perakende

•  LOGO Perakende, bir modül olarak satılır veGO 3 ve Go Plus ana paket ile entegre çalışır.• Pos Genius 2 ve Pos Genius 3, LOGO Perakende modülü ile entegre çalışmaktadır. Sipariş sırasında Pos Genius 2 veya 3 olduğu belirtilmelidir.
• Barkod Etiket Tasarım ve Basımı" ve "Pos Genius 2/3 entegrasyon" fonksiyonları Perakende modülünden bağımsız olarak da satın alınabilir.
2. B2B ve B2C Uygulamaları
• LogoConnect B2B modülü, İş'ten İş'e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir.
Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.

• B2B'den, Lokal'de kullanılarak ( veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya LOGO'dan (LOGO sunucuları üzerinden) hizmet alarak
 yararlanılabilir.  Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında lokal kullanım, şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması
durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir. Hizmet fiyatları için LOGO İş Ortaklarına danışılmalıdır.

• LogoConnect B2B eğitim hizmeti fiyatı proje bazlı olarak belirlenir.

3.GO 3 ve GO Plus ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesini inceleyiniz. Dikey Çözümler, Logo Çözüm 
Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.
_e-Devlet Uygulamaları

1. e-Devlet Uygulamaları/ e-Fatura
• Connect Fatura, içeriğinde sadece fatura ile ilgili özellikleri bulunduran ve e-Fatura modülünü içerecek şekilde paketlenmiş 1 firma kullanımlı
 bir çözümdür. E-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı sağlanırken, GİB'in sunduğu e-Faturalar

 manuel olarak alınıp gönderilmektedir.• Connect Fatura + e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi ile firmalar kendi bilgi işlem sistemleri aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sistemine
 entegre olarak  e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir. Böylelikle; e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçilebilmektedir.
• e-Fatura, LEM fiyat hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Satın alımlarını takip eden ilk 1 yılın ardından e-Fatura LEM bedelinin ödenmesi 
gerekmektedir.

2. e-Devlet Uygulamaları/ e-Defter
• e-Defter ürünleri yıllık yenilemeli ürünlerdir ve satın alımlarını takiben 1 yıl sonunda belirli bir yenileme oranı alınması gerekmektedir. 
Yenileme oranları kullanıcının LEM sahibi olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. • e-Defter yenilemesi, ürünün sadece kullanımına devam edebilmesini garanti etmektedir, bir LEM anlaşması değildir. Yeni sürümler ile
ticari sistem tarafında damuhasebesel güncellemeler yapılmakta ve bu değişiklik ve güncellemeler e-Defter ürününü de etkileyebilmektedir.
Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-Defter'in mevzuata uygun basılmasını sağlayacak düzenlemelerden yararlanmasını sağlamak
adına ana paket LEM yenilemelerinin ayrıca yapılmasını önemle tavsiye ederiz.
 • Kullanıcılar, e-Defter ürününü kullandıkları her firma için yenileme bedeli ödeyeceklerdir. LEM sahibi olanlar için bu debel 110 TL'dir.
Örneğin, GO 3 kullanıcısı bir firma; e-Defter ürünü ve ilave olarak 3 firma sayısı artırımı almış ise;▫ e-Defter için 110 TL + 3 firması için de (3x110 TL)=440 TL totalde bedel ödeyecektir.
▫ Mali Müşavir Plus kullanıcıları için de aynı kurgu geçerlidir.


 • LEMsahibi olmayan kullanıcılardan %20 oranında yenileme bedeli alınacaktır. Bu oran hesaplanırken kullanıcının e-Defter ürünündeki
 en güncel konfigürasyonlarına bakılacak yani sahip olduğu e-Defter ürünü ile firma sayısı artırımları baz alınacaktır.

 • Logo dışı kullanıcılar için e-Defter Çözümü; ana paket 1 firmayı içerir ve gerektiği durumlarda firma artırımı yapılabilir. Lisans satışları
yıllık yenilemeli modelde gerçekleştirilir. Fiyatı proje bazlı olarak belirlenir.

3. e-Devlet Uygulamaları/ e-Arşiv
 • Connect e-Arşiv lisansı 1 firmayı içerir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımları alınması gerekmektedir.


 • Firma sayısı, müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Firma sayısı artırımı
 istenilen zamanda yapılabilmektedir.
 • Connect e-Arşiv ürününün siparişleri Logosphere üzerinden geçilecektir.

 • Connect e-Arşiv, LEM hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Satın alındığı ilk yıl için garanti kapsamında sayılıp LEM hesaplamasına 
dahil edilmeyecektir. İlk yılın ardından LEM hesaplamasına e-Arşiv ürünü için de bir bedel yansıtılacaktır.


_Navigator Smart

1.Navigator Smart Ana Paket 1 kullanıcı lisansı içermektedir.

2. Analitik Bütçe kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımı içindir.

3. Navigator'dan Navigator Smart'a geçişlerde, ilk geçiş sırasında sipariş edilen kullanıcı artırımları geçiş fiyatlarından, sonraki kullanıcı
 artırımları ise sıfır satış fiyatları üzerinden fiyatlandırılmaktadır.

 4. GO 3 ve GO Plus ürününün LEM'i, Navigator Smart'ın LEM'ini kapsamaktadır.
_Start


1. START ürünü 1 kullanıclıdır ve kullanıcı sayısı artırılamaz.

2. Star ürünü, Stok, Kasa, Fatura, Cari Hesap, Sipariş, Çek/Senet, Banka özelliklerini içerir. Ana Paket alımlarında 1 yıllık LEM
 paketi ücretsiz verilir.

3. LEM, geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata tam uyum, hata giderici (bugfix) ve yeni geliştirilen tüm
 standart özelliklerden ücretsiz yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir.4. LEM paketi 1 yıllık süreyi kapsar. LEM sözleşmesi sonlanan kullanıcılar, LEM'lerini yeniledikleri zaman yeni LEM'leri bir önceki 
LEM'in bitim tarihinden itibaren başlatılacaktır.


5. LEM fiyatlarına LOGO Yetkili İş Ortakları'nın servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet fiyatları dahil değildir. Ürünlerinizi daha
etkin kullanmanızı sağlayacak bakım ve destek hizmetlerinden  faydalanmak için LOGO Yetkili İş Ortakları ile bağlantıya
geçmeniz  tavsiye edilir.
6. LEM sözleşmesini, bitim tarihinden itibaren 30 gün içersinde yenilemeyen kullanıcılar Geçmişe Yönelik LEM fiyatları  üzerinden  
yenilerler.


7. Start tek kullanıcı bir ürün olduğundan LEM fiyatı da kullanıcı sayısı bağımsızdır.
8. Tüm ürünlerden geçişlerde 1 yıllık LEM dahildir.


9. Start ürününün kullandıkça öde uygulaması bulunmamaktadır. Daha önce kullandıkça öde satın almış kullanıcılar için yıllık 
kullanım fiyatları bulunmaktadır.
10. Alınteri'nden Start ürününe geçişlerde, Alinteri'nin hangi işletim sisteminde kullanıldığı (OEM,DOS ya da Win olarak) 
siparişte belirtilmelidir.

11. Star ürününden GO 3'e geçişlerde listeler arası fiyat farkı uygulanır.

_Mali Müşavir Plus

1. Mali Müşavir Plus ürününün standardı 5 kullanıcılıdır.


2. MM Plus Ana Paket, Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, İşletme Defteri, Beyanname, Büro Ymnetimi, Bordro  
(10.000 çalışan) modüllerini içerir. Ana Paket alımlarında 1 yıllık LEM paketi ücretsiz verilir.3. Son bir yıl içinde meslek grubuna yeni katılmış Mali Müşavirlere %30 indirim sağlanmaktadır.


4. LEM, geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasa mevzuata tam uyum, hata giderici sürüm (bugfix) ve yeni geliştirilen
 tüm standart özelliklerden ücretsiz oalarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir.


5. LEM paketi 1 yıllık süreyi kapsar. Lem sözleşmesi sonlanan kullanıcılar, LEM'lerini yeniledikleri zaman yeni LEM'leri, bir önceki
 Lem'in bitim tarihinden itibaren başlatılacaktır.6. LEM fiyatlarına LOGO yetkili İş Ortakları'nın servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet fiyatları dahil değildir. 

7. LEM Sözleşmesi bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yenilemeyen kullanıcılar Geçmişe Yönelik LEM fiyatları üzerinden yenilerler.
8. Mali Müşavir Plus için LEM fiyatları kullanıcı sayısına göre belirlenmektedir.
LEM fiyatı: Baz Fiyat + ( Kullanıcı başı birim fiyat x kullanıcı sayısı)

Örnek, yalnızca Ana Paket MM Plus için LEM fiyatı: 125 + ( 25x5 ) =250 TL + KDV'dir.
Ana pakete +2 kullanıcı artırımı eklenmiş ise, toptalmda 7 kullanıcılı kullanıldığından,
MM Plus için LEM fiyatı: 125 + ( 25x7 ) = 300 TL + KDV'dir.


9. Mali Müşavir Plus kullanıcıları, GO 3 Ana Paket'e, tüm opsiyonel modüllerine ve kullanıcı artırımlarına yukarıda GO 3 için belirtilen
fiyatlar üzerinden %50 indirimli olarak sahip olurlar. E-Devlet uygulamaları %50 indirime dahil değildir.